Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.

– Cyceron